Affärside och vision

Affärsidé

JiHå Plast ska med utgångspunkt från ny eller återvunnen plastråvara tillverka termo-/vakuumformade engångsförpackningar. Med erfarenhet, kunskap och modern maskinpark ska vi tillgodose våra kunders önskemål och behov. 

Vision

Med kompetent personal, optimal planering och konkurrenskraftig produktion i moderna maskiner ska JiHå plast utvecklas till Sveriges ledande leverantör av folie och vakuumformade engångsförpackningar i plast. 

Visionen ska nås genom:

  • att ständigt utnyttja våra resurser optimalt
  • att vara lönsamma nog att på egen hand genomföra nödvändiga investeringar och utveckla företaget
  • att skapa engagemang för och kontinuerligt arbeta med processer för ökad effektivitet och konkurrenskraft 
  • att allt vi gör genomsyras av kunnande och kompetens