Kundanpassning, hög kapacitet och säkra leveranser är kännetecknande för vår tillverkning av termoformade förpackningar för våra kunder.

Formning

Efter uppvärmning av folien formas produkten till önskad form. I en automatiserad process sker detta antingen genom termoformning eller vakuumformning.

Vår maskinpark omfattar 16 formningsmaskiner av modernt snitt med hög driftsäkerhet och automatiseringsgrad. Vi extruderar själva all folie som används vid formningen, vilket ger oss full kontroll över hela tillverkningsprocessen.

Tack vare ett långvarigt, nära samarbete med en väletablerad verktygsmakare kan vi ta fram unika formningsverktyg i outslitlig aluminium efter kundens specifikaktioner. Specifikationerna har dessförinnan ritats upp i 3D-modeller som kunden tar del av före produktionsstart.

 

JiHå Plast AB utför termoformning i följande dimensioner och serier:

  • Formyta upp till 450 x 700 mm
  • Djup från 5 till 160 mm
  • Seriestorlekar från 500 artiklar och uppåt

foto: Marie Jonsson