Snabb design och konstruktion i nära dialog med Kunden.

Konstruktion

Sida vid sida med våra kunder utvecklas konstruktionsförslag utifrån specifika behov och önskemål. Förslag lämnas som regel utan tillkommande kostnad. 

 

Hos JiHå Plast finns nödvändig kompetens att snabbt – oftast över dagen – utarbeta en 3D-modell av den blivande produkten. Till vår hjälp finns Solidworks, vilket gör det enkelt att följa konstruktionsprocessen!

Design och redesign av verktyg genomförs likaså i nära samarbete med kund. När vi kommit överens om produktens utformningen tar vi med korta ledtider – ofta endast en till två veckor – fram ett provverktyg. Efter godkänd design tas gemensamma beslut om antalet enheter som ska produceras samt om leveranstid.

foto: Marie Jonsson