Välkommen till JiHå Plast

JiHå Plast AB
Häsängsvägen 10
691 42 Karlskoga

Tel.  0586 676 50
e-mail: admin@jihaplast.se

Vår personal