Miljö- och kvalitetsfrågor är en integrerad del av JiHå Plasts ledningssystem.

Kvalitet och miljö

Kvalitets- och miljöfrågorna är högprioriterade inom JiHå Plast.

Vi jobbar hårt och målmedvetet för ständiga förbättringar och tog för många år sedan det strategiska beslutet att certifiera oss enligt kvalitetsledningsystem ISO 9001 och miljöledningssystem ISO 14001. Miljö- och kvalitetsfrågorna är också en integrerad del av vårt ledningssystem.

Vi strävar efter hög kvalitet i samtliga processteg liksom i de löpande kontakterna med dig som kund.

Vi arbetar aktivt för att på alla områden miljöanpassa verksamheten. Vår miljöpolicy bygger på att finna arbetssätt och rutiner som minimerar påverkan på såväl den interna som externa miljön.

Redan i konstruktionsstadiet utvecklas resurssnåla lösningar. Enerigibesparing finns också med som ett självklart krav  genom hela produktionskedjan samt vid valet av transportsätt. Alla produkter som lämnar JiHå Plast är också återvinningsbara.