JiHå Plast är certifierade enl Miljöledningssystem ISO 14001

Miljö

Miljöfrågorna prioriteras högt och är en integrerad del av JiHå Plasts ledningssystem.

Bra arbetsmiljö och minsta möjliga påverkan på den yttre miljön uppnås genom att:

  • alla medarbetare har tillräcklig kunskapsnivå
  • arbetsmiljön i vår verksamhet utgår från de anställdas fysiska och psykiska välbefinnande och motsvarar minst lagar och föreskrifter
  • erbjuda produkter som är återvinningsbara
  • återvinna processpill
  • använda materialsnåla konstruktionslösningar samt resurssnåla administrativa rutiner och tillverkningsmetoder
  • JiHå Plast är certifierade enligt ISO 14001
  • arbeta aktivt med ständiga förbättringar

foto: Marie Jonsson