Bergvärme

Vi har ersatt vår oljepanna som uppvärmningssystem och installerat bergvärme istället. Bergvärme är en mer miljöinriktad energikälla och vi minskar utsläpp av fossila bränslen samt sänker uppvärmningskostnaden. Då det är en stor investering är vi väldigt tacksamma att det varit möjligt genom ett klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket.