Maskinparken uppgraderas!

I vår strävan att ha en så modern maskinpark som möjligt, uppgraderas nu Batch-blandaren där Master-batch blandas exakt på milligrammet.

Uppgraderingen beräknas vara helt klart i juni 2016.