Vi erbjuder design och tillverkning av folie och vakuum formade plastförpackningar.

Direktleverans eller lagerhållning i våra lokaler, Kunden väljer vad som passar bäst utifrån behov.

Folie och plastförpackningar

JiHå Plast designar och tillverkar plastfolie och termoformade plastförpackningar. I en komplett värdekedja kontrolleras hela processen, från konstruktion och utveckling till extrudering och termoformning av färdiga slutprodukter. 

Med lång erfarenhet och gedigna kunskaper inom termo- och vakuumformning av engångsförpackningar kan vi erbjuda snabb, kostnadseffektiv tillverkning i stora och små serier med mycket hög leveranssäkerhet.

Lösningar i samråd med kund

Flexibiliteten är viktigt. I nära samarbete med våra kunder utvecklas optimalt fungerande lösningar för specifika behov. 

Vår organisation är effektiv och smidig och beslutsvägarna korta. Det ska vara lätt att föra en rak och personlig dialog med oss som samarbetspartner.

Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö är självklara utgångspunkter i alla våra processer, från design till produktion och leverans. Vi har en modern maskinpark, lång erfarenhet och stort kunnande inom hela processkedjan.

Utöver direktleveranser erbjuds även möjligheter till lagerhållning. Avrop vid valda tidpunkter garanterar snabba och säkra leveranser.             

Välkommen att kontakta oss!

 

foto: Marie Jonsson